1. Polska 6 lotów
2. Malta 2 loty
3. Turcja 2 loty
4. Włochy 2 loty